diumenge, 20 de febrer del 2011

Aigua

Un tema que corre fa uns dies per Santa Coloma i que serà un dels elements que haurem de discutir durant la campanya electoral de les municipals és el de l'aigua. La cosa és que l'anterior govern de la Generalitat va decidir que Santa Coloma ens haurien de connectar a la dessaladora de Blanes per subministrar aigua al poble quan ja s'havia decidit que ho faríem al Pasteral. El grup de la oposició CPC n'ha fet bandera i el poble està revolucionat amb l'aigua salada. No entraré pas en si la qualitat de l'aigua és millor de pou, del Pasteral o de la dessaladora. Val a dir en primer lloc que la solució més lògica i natural és que l'aigua vingui del Pasteral ja que tenim la canonada que va cap a Barcelona a tocar del poble. Ara bé, sigui quina sigui l'opció que s'acabi triant jo demano que es tingui en compte quin és el gran problema que té Santa Coloma i que no és el de l'aigua. Sigui quina sigui la solució ha de preveure que el cabdal d'aigua que arribi a Santa Coloma sigui suficient per garantir un creixement harmònic i equilibrat de la nostra ciutat. I que, en tot cas, cap empresa que es vulgui establir a casa nostra hagi de marxar cap a altres polígons per manca d'aigua. Aquest és l'element primordial del tema de l'aigua per a mi.